Waarom je HR en Marketing niet langer als afzonderlijke departementen mag beschouwen!

Je doelmarkt zit niet meer te wachten op onpersoonlijke boodschappen vol holle unique selling propositions. Integendeel, mensen zijn op zoek naar de why: waarom zouden ze jouw producten afnemen of beroepen op jouw dienstverlening? Ze willen

  • voelen hoe jij hun leven zal verbeteren
  • weten wat er ‘achter gesloten deuren’ gebeurt
  • betekenisvolle conversaties voeren met mensen die dagdagelijks met de ontwikkeling van je producten of diensten bezig zijn
  • geloofwaardig bewijs krijgen van de positieve impact van jouw product of dienst

De dagen waarop iedereen binnen het bedrijf naar de marketingafdeling keek wanneer het ging om branding en communicatie zijn dan hopelijk ook definitief voorbij.

Werknemers zijn het merk

Meer nog dan de marketing-en communicatieafdeling, zijn de belangrijkste co-auteurs van je verhaal: het team dat dagdagelijks bezig is met de ontwikkeling van je producten en diensten, de verkopers en de klantendienst die voortdurend contact hebben met de markt, het management dat het reilen en zeilen in de organisatie stuurt. Zij zorgen voor het authentieke karakter en vermenselijken de merkbeleving.

Wat betekent dit voor HR?

De idee dat eigenlijk alle werknemers in meer of mindere mate ambassadeur van je merk zouden kunnen zijn, verandert de kijk op werving en selectie. Het gaat niet langer enkel om het aantrekken van toptalent. HR staat vandaag voor de uitdaging werknemers te werven die:

  • gepassioneerd zijn over het bedrijf of merk
  • hart en ziel in hun job kunnen leggen doordat hun functie afgestemd is op hun sterktes
  • niet enkel qua competenties geschikt zijn, maar ook fitten in de bedrijfscultuur

Een budgetverschuiving van on-boarding naar engagement dringt zich hierdoor op.

Wat betekent dit voor Marketing?

Doordat enerzijds de markt meer en meer vraagt naar authentieke conversaties en doordat anderzijds werknemers, doorheen departementen, zelf online actief zijn op blogs, social media en fora, ontstaat voor marketing een nieuwe uitdaging: de eigen werknemers ondersteunen in hun communicatie met de ‘buitenwereld’ zonder de corporate branding te verloochenen.

keep-calm-and-get-hitched-wedding-card-3004377-0-1345573400000Wat betekent dit voor Marketing & HR

De link tussen HR & Marketing krijgt hierdoor een nieuwe dimensie. Het gaat verder dan employer branding, waarbij het nog steeds vooral gaat om het top-down sturen van het imago van het bedrijf als werkgever. Daarentegen gaat het over het opzetten van een bottom-up architectuur waarbij werknemers de nodige support krijgen om via social media en andere kanalen vanuit hun sense of mission over het bedrijf te praten en de boodschappen te verspreiden in hun netwerk.

Met dit in het achterhoofd zouden Marketing & HR dus niet langer mogen werken als twee afzonderlijke departementen, maar wordt het tijd dat ze ‘de koppen bij elkaar steken’ en een gezamenlijke strategie uittekenen waarbij bottom-up en top-down communicatiebenaderingen elkaar versterken.

Share this Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on FacebookShare on Google+Email this to someone