Hoe medewerkers zinvol betrekken in je marketingstrategie? 4 tips zetten je op weg!

Je werknemers zijn je belangrijkste ambassadeurs: ze spelen de hoofdrol in het succesverhaal van je organisatie. Door dit te erkennen en hen als echte ‘hero’s’ in te zetten in je marketingstrategie, zullen je medewerkers zich meer betrokken voelen en zullen ze een actieve rol willen spelen in de ‘branding’ van je boodschap. Hoe je hiermee aan de slag gaat, lees je hier.

1. Een goed begin is alles: rekruteer ‘the perfect match’

Volgens Deloitte Global Human Capital Trends vindt 78% van de zaakvoerders retentieniveaus en ‘engagement’ prioritair. Meer nog, voorspelt men dat ‘engaging people well’ een van de belangrijkste differentiatie-factoren zal zijn in de bedrijfswereld van morgen.

Redeneringen over ‘engagement’, ‘retentie’, ‘absenteïsme’, ‘burn-out preventie’, etc. gaan hand in hand met de uitdaging om de ‘juiste’ mensen aan te werven. In de eerste plaats moet een individu zich kunnen associëren met ‘het verhaal’ van de organisatie: emo voor ratio. Wanneer het matcht op identiteitsniveau  is er een grote waarschijnlijkheid dat de werknemer in kwestie zich blijvend zal kunnen engageren voor het bedrijf. Immers, hoe ‘hoger’ het niveau waarop de match zich bevindt (volgens de logische niveaus van Gregory Bateson, later verder uitgewerkt door Robert Dilts), hoe duurzamer de relatie met tussen beiden en hoe krachtiger de impact.

Door mensen op deze manier aan te werven, creëer je van meet af aan een diepgaande betrokkenheid waardoor er draagvlak ontstaat om je medewerkers als actieve ambassadeurs in te zetten in je marketingstrategie.

2. Investeer meer dan ooit in ‘employer branding’ en interne communicatie

‘Employer branding’ gaat niet enkel om het imago van ‘formidabele plek om te werken’. Ook je eigen werknemers hebben nood aan ‘storytelling’ om de match met de organisatie te blijven voelen. Zorg dan ook dat er voldoende platformen zijn, zowel online als offline, via dewelke er intern gecommuniceerd kan worden, ideeën kunnen worden gegenereerd en besproken, mensen elkaar kunnen sponsoren, er aan ‘realtime crowdsourcing’ kan worden gedaan, … en dit in alle richtingen, zowel top-down als bottom-up, als cross-departementaal.

 3. Integreer ‘personal (employee) branding’ in je marketingstrategie

Wanneer het verhaal (missie, visie, waarden) van je bedrijf door en door beleefd wordt binnen de organisatie, bestaat de volgende stap erin je werknemers ook bewust te maken van hun rol in de ‘branding’. Het heeft geen zin om enorme budgetten te spenderen aan corporate communicatiecampagnes als deze niet gedragen worden door je werknemers. Medewerkers vormen net dé authentieke bron van waaruit op een congruente manier een boost kan gegeven worden aan de naamsbekendheid van het bedrijf. Door je werknemers op zoek te laten gaan naar hun eigen ‘personal brand’, hen te laten ontdekken wat hun uniek maakt binnen het bedrijf en hen vervolgens ook te ondersteunen om hiermee naar buiten te komen, motiveer je hen in hun job en verdere ontwikkeling. Met andere woorden: een win-win-win voor Marketing, HR en de medewerker in kwestie.

4. Sociale media bannen van de werkvloer? Slecht idee!

Percipieer je ‘Social Media’ vandaag als de stoorzender van de productiviteit van je mensen? Dan is dat omdat je nog niet gevonden hebt hoe het kan werken voor jouw bedrijf, want het tegendeel is waar: sociale media vormen een tool om medewerkersbetrokkenheid te stimuleren. Ga dan ook samen met je team op zoek naar de succesvolle integratie. Zie het niet als de vervanger van de traditionele communicatiekanalen, maar speel in op de achterliggende principes van deze sociale platformen die ingebed zijn in onze huidige manier van functioneren: snelheid, onmiddellijke interactie, ‘sponsorship’, sfeer scheppen, persoonlijke relaties, … Je zal verschieten welke impact dit heeft op het productiviteitsniveau binnen je organisatie!

Share this Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on FacebookShare on Google+Email this to someone